ร่วมงานกับ IQ SHOES
Online-Shopping-icon-340x340

Position:   Online media

// คุณสมบัติ

สร้างสรรค์ผลงานผ่านสื่อออนไลน์โดยเฉพาะภาพและVDO

เชียวชาญโปรแกรมแต่งภาพ

มีไอเดีย กล้าเสนอผลงาน ยอมรับความคิดเห็นและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

Position:   สต็อกและข้อมูล

// คุณสมบัติ

ดูแลข้อมูลสินค้าสต็อกและDatabase

เชียวชาญโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Excel

อัพเดตข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ / แม่นยำ

หลักการพิจจารณา

 • ทุกตำแหน่ง ไม่เน้น ใบปริญญาหรือใบจบการศึกษา ไม่ดูวุฒิการศึกษา

 • เน้นคนทำงานจริง ตัวจริง เพื่อร่วมพัฒนาและเติบโตไปกับเรา

 • หากมีประสบการณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • เบี้ยขยัน 

 • ประกันสังคม

 • เสื้อฟอร์มบริษัท

 • ส่วนลดการซื้อสินค้า

สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ หรือ โทร. คุณลูกแก้ว 099-536-3653

Shopping cart